Privacyverklaring

Versie 1.0 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-05-2015 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens […]

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Tapijtwereld International B.V., hierna: ‘Tapijtwereld’, gevestigd te Genemuiden. Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Tapijtwereld: Tapijtwereld International BV alsmede handelend onder de namen: Fabrieksverkoop Genemuiden, fabrieksverkoopgenemuiden.nl, kunstgrasvoordeel.nl en koopjekunstgras.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05055285. Opdrachtgever: de wederpartij van Tapijtwereld […]